blog_images

Kategori
educations_photo

Eğitimin Kategorisi: İNSAN KAYNAKLARI KURSU
Eğitim Tipi: Kurumsal
İl / İlçe: İzmir / Karşıyaka
Eğitimin Hedefi:
Eğitmen ve Konuk Konuşmacılar:
Eğitim Yeri: Karşıyaka Çarşı Üzeri No : 160 Kat : 1-2-3-4-5 Karşıyaka / İZMİR
Kariyer Seçenekleri:
Eğitim İçeriği: BASLANGIÇ
İnsan Kaynakları Mesleğine Giriş,Tanım-Kapsam-Görevler
Personel Yönetimi ve İK.
İnsan Kaynakları Stratejisi Modeli
Uluslararası İK Yönetimi Modelleri Karşılaştırmaları
Organizasyon türleri Şeması
Organizasyon oluşumu ve yapısı
İletişim kanalları Nelerdir
İletişim sorunlarının listelenmesi
İletişim örnekleri çalışması
Sorun çözme yöntemleri-Ben Sorun Çözerim Teknikleri
İŞ ANALİZİ
İş analizinin faydaları
İş analizi modelleri-Global ve Yerel Örneklemler
İş analizi yöntemleri-
İş analizi örnekleri(Formlarla Uygulama)
Pozisyon oluşturma Çalışması örnekleri
Atölye çalışması ve formlarla çalışma
PERFORMANS YÖNETİMİ
Performans yönetimine giriş.
Gerekliliklerin Listelenmesi
Performans ölçüm yöntemleri-örneklem
Sonuçların değerlemesi çalışması
Performans geliştirme yöntemlerine Giriş
Motivasyon ve organizasyondaki yeri
Ulusal ve Uluslararası örneklemeler
İNSAN KAYNAKLARI PLANLAMASI
Kaynakların analizi Çalışması
İşe alım işlemlerinin Listelenmesi Uygulaması
İşe alım yöntemleri
Yedekleme İşlemleri Nelerdir.
Oryantasyon Çalışmaları
Atölye çalışması ve Formlarla Uygulama Örnekleri
PERSONEL ÖZLÜK İŞLEMLERİ VE ÜCRET
Kriter belirleme-Listeleme Çalışması
Proses oluşturma-Uygulama
Örgüt yapısı ve ücret sistemleri karşılaştırmaları
Modeller-Yapı
Performans ve ücretlendirme ilişkisi
Bordrolama Nedir-Örnek Bordrolama Çalışması
Özlük Dosyasının Oluşturulması ve Bildirimlerin yapılması
Yıllık İzinler ve ihbar süreleri
Personel Özlük İşlemleri Yönetmeliği
Bilgisayarda örnek uygulamalar
İşe alım ve işten çıkarma mevzuatı
Sınıflarına göre ağır ve tehlikeli işlere özgü uygulamalar
4857 sayılı İş Kanunu
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
Örnek ara durumlar ve örnek olaylar
Örnek Yargıtay kararları
SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU
Yeni İş Kanunu
Yeni Sgk mevzuatı
Yeni yasal düzenlemeler
Uluslararası uygulamalar ile Yerel İnsan Kaynakları Uygulamaları
Sigortalılık
Bildirim,primler,malüllük ve emeklik işlemleri
Ölen sigortalı işlemleri
Borçlanma Uygulamaları
Özürlüler için yeni yasal düzenlemeler
Yaş haddi ve İşe Girişin geri çekilmesi
Yaşlılık aylılğı
08.09.1999 tarihi (Hariç) Sigortalı Olanların Yaşlılık Aylığına Hak Kazanma Koşulları
08.09.1999 tarihi (Dahil) İle 30.04.2008 Arasında Sigortalı Olanların Yaşlılık Aylığına Hak Kazanma Koşulları
30.04.2008 tarihi (Hariç) sonrasında Sigortalı Olanların Yaşlılık Aylığına Hak Kazanma Koşulları
İŞLETME EĞİTİMİ
Genel yaklasım Oluşturma
İhtiyaç analizi Yapabilme
Zaman planlaması-Zaman çalıcılar
Bütçe planlaması-Departmanlar arası işbirliği
Tekliflerin sonuçlandırılması-Takvim oluşturma
KARiYER PLANLAMA&MALiYET ANALİZİ
Yedekleme anlayışı oluşturma
Yedekleme yöntemlerinin listelenmesi
Teknoloji ve yedekleme sistemleri İlişkisi
Maliyet ve Bütçeleme Uygulamaları
Motivasyon ve Kariyer Planlaması
Atölye çalışması-Formlarla Uygulama
İnsan Kaynakları Kursu Proje teslimi
İnsan Kaynakları Kursu İzmir Mezuniyet
İkram:
Kimler Katılmalı:
Sertifikasyon:
Yetkili Ad Bemka
Yetkili Soyad Kariyer
Yetkili Email info@bemkaegitim.com
Yetkili Tel 0(232) 369 10 14
KDV Hariç Ücret
KDV Dahil Ücret
Notlar