blog_images

Kategori
educations_photo

Eğitimin Kategorisi: Uygulamalı İnsan Kaynakları Eğitimi
Eğitim Tipi: Kurumsal
İl / İlçe: İstanbul / Tuzla
Tarih: 01.01.2017 - 31.12.2017
Saat: 00:00 - 00:00
Eğitimin Hedefi:
Eğitmen ve Konuk Konuşmacılar:
Eğitim Yeri: Aydıntepe mah. Dr. Sadık Ahmet cad. No:75/6 Tuzla /İstanbul
(İçmeler Sürücü kursu karşısı)
Kariyer Seçenekleri:
Eğitim İçeriği: 1.İNSAN KAYNAKLARININ ÖNEMİ
• İnsan Kaynaklarının Önemi, Amacı, İşlevi
• İnsan Kaynaklarının önemi neden artıyor?
• İnsan Kaynakları biriminin rolleri
2.İŞ ANALİZİ VE İŞE ALIM YERLEŞTİRME
• İş analizi nedir?
• İş analizi uygulama alanları
• Görev Tanımı nedir ve niçin gereklidir?
• Personel seçme süreci
• Mülakatın amacı ve önemi
• Seçme ve yerleştirme
3.KURUM KÜLTÜRÜ-ÖRGÜTE BAĞLILIK
• Kurum Kültürü Oluşturma ve İşveren Markası Yaratma
4.ÖZLÜK İŞLERİ-BORDROLAMA SÜREÇLERİN ÖNEMLİ KONULARI
• Özlük dosyasında bulunması gereken evraklar
• Özlük dosyası tutulmasının önemi nedir?
• Prim gün sayısının SGK’ya bildirilmesinde dikkat edilmesi gereken hususlar
• Gelir Vergisi, Gelir Vergisi Dilimleri ve Kamülatif Gelir Vergisi Matrahı
• Devreden SGK Matrahı
• Asgari Geçim İndirimi
5.HESAP MAKİNASI İLE TÜM YÖNLERİYLE BORDROLAMA
• Brütten nete, netten brüte
• Normal çalışanın bordro hesaplaması
• Emekli çalışanın bordro hesaplaması
• Teşvikli çalışanın bordro hesaplaması
• Sakatlık indirimi alan personelin bordro hesaplaması
• İcra ve diğer kesintileri olan personelin bordrosu
• İkramiye, yemek yardımı veya çocuk zammı alan personelin bordrosu
• SGK tavanını aşan personelin bordrosu
• Değişik ödemeler veya her türlü ayni nakdi yardım sağlanan personelin bordrosu
• Bordro hesabında prime tabi tutulmayan kazançlar nelerdir?
• Kıdem ve ihbar tazminatı ödemeleri
• Peşin ödenen yıllık izin ödeme hesabı
• Bireysel emekliliğin bordroya yansıması ve hesabı
6.EĞİTİM VE GELİŞİM YÖNETİMİ
• Eğitim ve geliştirme süreçleri
• Eğitim ve geliştirme amaç ve gereksinimlerinin belirlenmesi
• Eğitimlerde uygulanan teknikler nelerdir?
• Eğitim ve geliştirme programlarının ve sonuçlarının değerlendirilmesi
7.PERFORMANS YÖNETİM SİSTEMİ
• Performans Yönetim Sistemi nedir ve kurma amaçları nelerdir?
• Performans Değerlendirme sistemi ve ödül ilişkisi nasıl olmalıdır?
• Performans Geribildirimi
8.KARİYER YÖNETİM SİSTEMİ
• Kariyer Yönetimi
• Kariyer Planlama ve Gelişimi
9.İŞ HUKUKU
• İş Sözleşmesi türleri ve sözleşme düzenlenirken dikkat edilmesi gereken hususlar
• Gizlilik yükümlülüğü ve rekabet yasağına ilişkin sözleşmeler
• Alt işveren-asıl işveren ve üçlü iş ilişkileri
• Alt işveren personelleri ile ilgili takip edilmesi gereken hususlar
• Çalışma sürelerinin düzenlenmesi, fazla çalışma ve gece çalışması
• Yıllık ücretli izin uygulamaları
• Ücret, yasal kesintiler, fazla mesai
• İş Kanunu’na göre bir personelin hesap pusulasında olması gerekenler
• İhbar ve kıdem tazminatına neden olan durumlar nelerdir?
• İhtar ve ücret kesme cezası uygulamaları
• Çalışma koşullarında esaslı değişiklik uygulaması
• İş sözleşmesinin feshi türleri
• Feshi sırasında düzenlenmesi gereken hususi belgeler
10.Teşvikler
• Sosyal Güvenlik Kesintilerinin işçi ve işveren primine oranları
• 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun Temel Kavramları
• 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre prim oranları
• 6111 Sayılı Kanun’un 49. Maddesi 4447 Sayılı Kanuna eklenen geçici 10. Maddesi kapsamında sigorta
prim teşviki
• 4447 Sayılı Kanunun geçici 17. Maddesinde yer alan sigorta prim teşviki
İkram: Ders aralarında çay,kahve vb. içecekler ikramımızdır.
Kimler Katılmalı:
Sertifikasyon: Kursa % 90 devam eden katılımcılara KUANTUM AKADEMİ Eğitim tarafından hazırlanan Katılım Belgesi verilecektir.
Yetkili Ad Kuantum
Yetkili Soyad Akademi
Yetkili Email info@kuantumakademi.com.tr
Yetkili Tel 2164943884
KDV Hariç Ücret
KDV Dahil Ücret
Notlar